Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 
A továbbiakban a Vanjegy.hu honlap (illetve a más országokra vonatkozó összes aldomainjének) használatára vonatkozó megállapodásokat tartalmazza.
A honlap szolgáltatásainak igénybevétele során három különálló megállapodás jön létre. Ön először közvetlen felhasználói megállapodást köt a Vanjegy Kft.-vel. Ez a megállapodás tartalmaz mindent, ami az Ön fiókjával, adataival és a szabályszerű használattal kapcsolatos. Ez a megállapodás az Szolgáltatási megállapodás. Másodszor minden egyes jegy vétellel vagy jegyeladással közvetlen, eseti használati megállapodásba lép a Vanjegy.hu a honlapot üzemeltető vállalattal, ezt nevezzük Jegymegállapodásnak. Harmadszor Ön amennyiben értékesít vagy vásárol egy jegyet, úgy egy Vásárlási megállapodást köt a termék értékesítőjével vagy vevőjével.

A vállalattal kötött mindennemű megállapodásra vonatkozóan kizárólag a magyar jogszabályok érvényesek. A vitás kérdéseket az illetékes magyar bírósághoz kell benyújtani. 

SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Alkalmazhatóság: A jelen Általános Használati Megállapodásta Vanjegy Kft. hozta létre, amely a 1143 Budapest, Francia út 41. 4/7 címen található, illetve a kereskedelmi kamaránál 01-09-359908 számon van nyilvántartva. Minden felhasználó kizárólag az Szolgáltatási megállapodás megkötését követen kezdheti használni a Vanjegy.hu felületét. A Vanjegy fenntartja a jelen Szolgáltatási megállapodás módosításához való jogát. A Vanjegy.hu használatakor Ön elfogadja a Szolgáltatási megállapodásban történt összes változtatást. A Szolgáltatási megállapodás frissítéséről a Vanjegy.hu felületén tájékozódhat.

Szolgáltatás: Az online digitális felületénkeresztül a Vanjegy.hu olyan szolgáltatást nyújt, amellyel harmadik fél számára, jutalék ellenében felületet biztosít a birtokában lévő, digitálisan kiállított, egyszeri felhasználásra jogosító, de fel nem használt belépőjegyeinek (termék) tovább értékesítésére.

Termék: Minden olyan digitálisan kiállított, jövőbeni eseményen történő részvételre jogosító, fel nem használt jegy, amelyet korábban magánszemélyként a Vanjegy.hu felhasználója hivatalos forrásból megvásárolt. Minden a Vanjegy.hu oldalára felkerült termék használt terméknek minősül.

Regisztráció: E-mail-címével, Facebook-fiókjával vagy Apple Login azonosítójával regisztrálhat a szolgáltatásra. Minden személyes adatot az igazságnak megfelelően kell kitölteni. Minden személynek csak egy regisztrált fiókja lehet.

Adatvédelem: Személyes adatait a Vanjegy.hu az Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően védi. A szolgáltatási teljesítése érdekében a Vanjegy.hu feldolgozza és kezeli az Ön által megadott adatokat. Ezt a felhasználó a Szolgáltatási megállapodás megkötésekor tudomásul veszi és elfogadja. 

Személyes használat: A Vanjegy.hu szolgáltatása kizárólag személyes használatra szolgál. A kereskedőket vagy más kereskedelmi feleket felkérjük, hogy ne éljenek vissza a nyújtott szolgáltatás használatával. A szkriptek, (részlegesen) automatizált programok vagy egyéb prioritásnövelő módszerek használata nem engedélyezett és a felhasználó (végleges) kizárásához vezethet.

Jogi felelősség: A Vanjegy Kft. nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön esetlegesen az általa nyújtott szolgáltatás vagy annak használatának következtében, például egy esemény módosítása miatt Vevőként vagy Eladóként szenved el, hacsak ezt a kárt nem szándékos és súlyos hanyagság vagy tudatos gondatlanság okozta. Attól függetlenül, hogy a Vanjegy Kft. minden lehető intézkedést megtesz a szolgáltatás biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálja a szolgáltatás vagy annak tartalmának pontosságát. A Vanjegy Kft. nem vállal felelősséget a szolgáltatásban vagy az abban megjelenő pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért. A Vanjegy.hu előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza a szolgáltatást bármiféle indoklás nélkül, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a Vanjegy.hu semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Fizetési szolgáltatás:  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Visszaélés: A szolgáltatás használatának feltételeként Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely bármilyen jogszabályt vagy rendeletet sért.
Ha a Vanjegy.hu úgy véli, hogy Ön nem a Szolgáltatási állapodásnak megfelelően jár el, a Vanjegy.hu azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön hozzáférését. Abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el, fenntartjuk a jogot, hogy jövőbeli referenciaként megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat. Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatási megállapodás megszegése esetén jogunkban áll megtartani adatait, és figyelmen kívül hagyni az adatainak a rendszerünkből történő törlésére irányuló kérdését. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Panaszkezelési eljárás: A panaszkezelési feladatokat a Felhasználó és a Vanjegy.hu közötti megállapodása alapján a Vanjegy Kft. végzi. A panaszkezelési feladatok elvégzése nem jelenti azt, hogy a vásárlói igények jogossága esetén a felelősség a Vanjegy Kft. terhelné. A Vanjegy Kft. székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF elején található.
 
A felhasználó a Vanjegy Kft.-nek az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Vanjegy Kft-vel. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vanjegy Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát postai vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt a felhasználónak haladéktalanul megküldeni. A panaszt a Vanjegy Kft. a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a felhasználónak megküldi, felhasználó által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Vanjegy Kft. indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Vanjegy Kft. köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a gazdasági társaság székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. 

A Vanjegy Kft. nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.). 

JEGYMEGÁLLAPODÁS

Jegymegállapodás: Ha Ön a Vanjegy.hu igénybevételével eladásra szeretne kínálni egy e-jegyet, vagy mástól kíván e-jegyet vásárolni, akkor létrejön egy megállapodás Ön, mint felhasználó és a Vanjegy.hu honlapot kizárólagosan üzemeltető Vanjegy.hu Kft. között. A Jegymegállapodás kizárólag a Vanjegy.hu rendszerben történt felhasználói tevékenységekre korlátozódik, valamint a felhasználók ezen rendszerben rögzített tevékenységeinek rendszerhasználati díjaira korlátozódik. A felhasználók mind eladó, mind vevő pozícióban kötelesek meghiúsult üzletkötés esetében is a rendszer használatából származó díjakat a Vanjegy Kft. részére megtéríteni. A Jegymegállapodás nem érinti az eladó és vevő között létrejött ügyletet, amelyet a Vásárlási megállapodás fed le.

Rendszerhasználati díj: 5%

VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS

Vásárlási megállapodás: A digitális jegy eladója és vevője között Vásárlási megállapodás jön létre, amelyre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A felhasználók tudomásul veszik, hogy magánszemélyként magánszemélytől vásárolnak használt terméket, amelyre visszavásárlási, illetve visszacserélési garancia nincs.

Az e-jegy meghatározása: Minden olyan digitális úton előállított, meghatározott időpontban megrendezésre kerülő esemény látogatására, megtekintésére, azon való részvételre feljogosító igazolás, amely az azt feltöltő felhasználó (továbbiakban eladó) birtokában van és amely jogszerűen került korábban a birtokába. Az eladó kötelezettsége, hogy teljes körűen és a valóságnak megfelelő adatokkal töltse ki a birtokában lévő, eladni kívánt e-jegy adatait.
 
 
E-jegyek feltöltése/értékesítése: A felhasználó a szolgáltatáson keresztül úgy kínálhat eladásra digitális jegyet, hogy feltölt egy fájlt az e-jegyről. A fájlnak a jegy szolgáltatója által kibocsátott eredeti digitális változatnak kell lennie. A felhasználónak jogosultnak kell lennie e-jegyek értékesítésére. Az e-jegyek szkennelt, fényképezett vagy módosított fájljai nem engedélyezettek. Az felhasználó – amennyiben nem fogadták még el az ajánlatát – bármikor visszavonhatja a feltöltött e-jegy eladására vonatkozó ajánlatát, azonban, ha egy felhasználó lefoglalja egy jegyet, a jegy tulajdonosának kötelessége eladni azt a felhasználónak, a lefoglalásra rendelkezésre álló határidőn belül. Ha a felhasználó a határidőn belül megfizeti a jegy vételárát, akkor a felek között egy végleges megállapodás jön létre. A termék természetéből adódóan a vásárlás visszavonására semmiképp nincs mód. Miután véglegesítették a tranzakciót, nincs visszalépési lehetősége sem a Vevőnek, sem az Eladónak.

Költség és ár: Az eladók határozzák meg a szolgáltatások keresztül kínált minden e-jegy eladási árát. 

ÁFA: A Vanjegy  által biztosított szolgáltatáson keresztül az eladó által eladott e-jegyek ÁFA-ját már az előtt ki kellett fizetni – az eredeti jegy megvételekor –, hogy az eladó eladásra kínálta volna az e-jegyet. A Vanjegy a Rendszerhasználati díj után járó ÁFA összegét a vevőre, a közvetítői díjat pedig az eladóra terheli.

E-jegyek vásárlása

Díjak, fizetés és átadás: A felhasználóktól a rendszer használatáért 5% rendszerhasználati díjat számol fel, amelyeket a feleknek az ügylet során kell megfizetni. A rendszerhasználati díj tartalmazza a rendszer fejlesztésének, üzemeltetésének és használatának díján túl, a halasztott kifizetési rendszer díjait is. A vásárlást követően a vételár a Vanjegy Kft. elkülönített bankszámlájára kerül, ahol a rendezvényt követő nap éjfélig megőrzésre kerül. Ha a vevő a rendezvényt követő nap éjfélig nem él panasszal az általa vásárolt digitális jegyre nézve, úgy a Vanjegy Kft. automatizált rendszere a vételárat azon felhasználónak, aki értékesítette az e-jegyet bankszámlára átutalja.

Fizetés az Eladónak: Amint azt az e-jegy értékesítését és kézbesítését követően lehetséges, a vanjegy.hu átutalja a megállapodott Vételár kezelési költséggel csökkentett összegét („Kifizetés”) az Eladó számára. A szolgáltatáson belül a fizetés kizárólag bankkártyával történik. A fizetést követően a jegyet eladó felhasználó által feltöltött digitális jegy átkerül a vásárló felhasználó fiókjába. Ezt követően az eladó felhasználó az elektronikus jegyhez már nem fér hozzá a szolgáltatáson belül és köteles megsemmisíteni az e-jegy minden esetleges másolatát. A kifizetés magyar bankszámlára ingyenes, külföldi bankszámlára plusz 900 Ft felárat számolunk fel.

Ingyenes jegyek: A szolgáltatáson keresztül nem értékesíthető olya e-jegy, amelyhez az értékesíteni kívánó felhasználó költség nélkül jutott hozzá. Ide értendők – de nem kizárólagosan – a nyereményjegyek, a vendéglistás jegyek stb.

Az eseménnyel kapcsolatos változások: Az eseményekkel kapcsolatos változások követéséért a vásárolni kívánó felhasználók a felelősek. A Vanjegy Kft.  kizárólag a felületet biztosítja az értékesítéshez, nem felügyeli az ott megjelenő, rendezvényeket érintő információk naprakészségét.

Érvénytelen e-jegy, rendezvények törlése és visszafizetési feltételek: Fennáll annak a kockázata, hogy a szolgáltatások keresztül megvásárolt e-jegyek kiderül, hogy az érvénytelen. Ennek érdekében a szolgáltatás keretében a vásárlást követően a vételár a Vanjegy Kft. elkülönített bankszámlájára kerül, ahol a rendezvényt követő nap éjfélig megőrzésre kerül. A vásárló felhasználóknak a rendezvényt követő nap éjfélig van lehetőségük jelzéssel élni a szolgáltatás üzemeltetőjéhez és igazolni azt, hogy a vásárolt jegy érvénytelen volt. Az igazolást a sikertelen belépésről minden esetben a rendezvény helyszínén a szervezők által felvett írásbeli jegyzőkönyv készítésével és fényképpel is kell bizonyítani. Amennyiben a jegy érvénytelensége igazolásra került, úgy a vételárat a vásárló felhasználó részére (a rendszerüzemeltetési díjat kivéve) visszafizetésre kerül. Hiszünk abban, hogy minden fél jóhiszeműen jár el, azonban a Vanjegy Kft. fenntartja a jogot, hogy visszaélés tapasztalása esetén rendőrséghez fordul a csalások jövőbeni megakadályozása érdekében. 

Rendezvény törlése esetén a pénzvisszafizetés a vásárló felhasználók részére az érvénytelen jegyek protokollja szerint működik.

Felelősség: A Vanjegy nem vállal felelősséget az általa felkínált szolgáltatás használatából eredő károkért. A Vanjegy minden lehetséges intézkedést megtesz az e-jegyek biztonságos megvásárlásának biztosítása érdekében. 

Visszaélés: A Vanjegy előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy visszaélés gyanúja esetén ideiglenesen vagy véglegesen, előzetes indoklás nélkül felfüggessze vagy korlátozza a szolgáltatáshoz való hozzáférést, azonban a Vanjegy semmilyen, ebből fakadó kártérítésre nem kötelezhető.

Újra generált jegyek:  Az új jegyeket a rendszer automatikusan elkészíti, ha az eredeti jeggyel nem talál problémát, viszont fontos tudnivaló, hogy ez eltart néhánby percig, vagyis ne azonnal töltsd le a megvásárolt jegyet és az újra generált jegyeken a vásárló neve is szerepel. Kérünk mindig ellenőrízd, hogy rajta van-e a neved letöltés után. A jegycserélés nem minden eseménynél működik, ugyanis a szervezők azt letilthatják, így ezen eseményeknél nem tudjuk megakadályozni, hogy máshol is értékesíthessék a jegyeket.

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés:  Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 9:30-tól 15:30-ig áll rendelkezésre telefonon és emailben, de ha telefonon nem érnek el bennünket írjanak emailt, az emailekre válaszolunk. Ha nem azonnal, akkor a fogyasztóvédelem által meghatározott 30 napon belül, amennyiben az email nem kerül a spam mappába és kézhez kapjuk.

Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok: Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok csak a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatokban alkalmazandók, akkor nem, amikor a vásárlás más fogyasztótól történik (magánszemélyközi vásárlás). Mivel a Vanjegy.hu elsősorban személyes használatra szánt platform, az európai fogyasztóvédelmi jogszabályok nem vonatkoznak a Jegymegállapodásra.

Frissítve: 2023. január 30.